2010 - Nhà máy lương thực thực phẩm

Văn phòng, Nhà máy & Nhà hàng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích đất: 6,110 m²
Thực hiện: Thiết kế

2010 - Nhà máy và Văn phòng SEC

Nhà máy và Văn phòng, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 5,200 m²
Thực hiện: Thiết kế