2017 - Tòa nhà Cholimex Reboot

Cao Ốc văn phòng và Khu Thương Mại, Tp.HCM,Việt Nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 40,000 m² / 22 tầng
Thực hiện: Thiết kế

2015 - Tòa nhà Alpha Reboot

Tòa nhà văn phòng, Tp.HCM, Việt nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 10,000 m² / 12 tầng
Thực hiện: Thiết kế

2013 - Văn phòng điều hành Petro Gas Vietnam

Văn phòng, Tp.HCM, Việtnam
Diện tích xây dựng: 50m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Cao ốc văn phòng Đức Khải

Cao ốc văn phòng, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 7,500 m² / 15 lầu
Thực hiện: Thiết kế

2011 - Văn phòng điều hành Petro Gas Vietnam

Văn phòng, Tp.HCM, Việtnam
Diện tích xây dựng: 50m²
Thực hiện: Thiết kế

2011 - Cao ốc Cholimex

Cao ốc Văn phòng & Căn hộ , Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 37,000 m² / 22 Tầng
Thực hiện: Thiết kế

2011 - Trung tâm sự kiện

Trung tâm giải trí & Tổ chức sự kiện, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 25,000 m²
Thực hiện: Thiết kế