Nhà truyền thống Petro Gas Vietnam

 • Thông tin chính
  Khách hàng: Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS)
  Dự án: Phòng truyền thống Việt Nam Petro Gas
  Địa điểm: Tại trụ sở chính của Petro Vietnam Gas, TP.HCM, Việt Nam
  Diện tích xây dựng: khoảng 60 m²
  Năm: 2012
  Hiện trạng: đang xây dựng
 • Dịch vụ của ADA
  Thiết kế Nội thất: Chủ trì tư vấn thiết kế