Kiến trúc sư chủ trì

Adrien Desport là một Kiến trúc sư người Pháp, sinh năm 1973 tại Lyon, Pháp.

Ông tốt nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực thiết kế nội thất ở Trường Quốc gia Pháp Ecole Boulle và tiếp theo là Thạc sĩ trong lĩnh vực Kiến trúc (văn bằng Kiến trúc DPLG) tại Trường Kiến trúc Quốc gia Pháp Paris-Belleville.

Ông có giấy phép hành nghề tại Pháp và Việt Nam.

Ông đã đến Châu Á lần đầu tiên năm 1997 (Taipei, Hong Kong & Thượng Hải) và thường trú tại đó vào năm 2002, trước tiên ở Taipei, kế đến là Hà Nội và từ năm 2005 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ông đã từng làm việc cho một số dự án tại Việt Nam như Tòa nhà E-Town 2, dự án đã giúp ông đạt Giải thưởng Top Ten Kiến trúc Vietnam 2006 khi ông là Giám đốc của Site Architecture ở Tp. Hồ Chí Minh.

Ông thành lập ADA, Adrien Desport Architects năm 2005 tại Hong Kong và tại Việt Nam năm 2008.

Từ năm 2006, ông là Kiến trúc sư Chủ trì và Chủ tịch của Công ty ADA – Adrien Desport Architects & Bích Âu.