2023 - 6231 E Wimbleton Court

Khu dân cư 8 căn hộ, Los Angeles, Hoa Kỳ
Diện tích xây dựng: 8,430 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất

2022 - Khu dân cư The 9 Stellars, CC3

Thiết kế nội thất cho khu vực công cộng,Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 54,188 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất

2021 - Khu dân cư The 9 Stellars, CC4

Thiết kế nội thất cho khu vực công cộng,Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 26,000 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất

2021 - Căn hộ cao cấp Urban Green

Căn hộ mẫu, Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 500 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất

2020 - Dự án Khu dân cư 9 Stellars

Căn hộ và Biệt thự ,Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 26,000 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất

2019 - Biệt thự ở Ciputra Hanoi

Nhà ở, Hà Nội, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 489 m²
Thực hiện: Thiết kế

2018 - Căn hộ mẫuThe Metropole

Căn hộ mẫu 1 PN và 2 PN, Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 880 m²
Thực hiện: Thiết kế

2017 - Biệt Thự Ninh Chữ

Biệt Thự, Vịnh Ninh Chữ, Việt nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 300 m²
Thực hiện: Thiết kế

2015 - Phùng Villa

Biệt thự, Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 400 m²
Thực hiện: Thiết kế

2015 - Căn hộ Estella-Alice

Căn hộ cao cấp Estella, Tp.HCM, Việt nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 150 m²
Thực hiện: Thiết kế & thi công

2014 - P&T Villa

Nhà ở, Đà Lạt, Việt Nam
Diện tích xây dựng: cải tạo khoảng 700 m²
Thực hiện: Thiết kế

2014 - Khu dân cư Dacin Tân Tạo

Cao ốc chung cư, TP. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 170,000 m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Long Diamond Island Penthouse

Nhà ở, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 550m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Phat Diamond Island Penthouse

Nhà ở, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 686 m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Nhà Bruno

Nhà ở, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 250 m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Cao ốc Odeon

Tòa nhà phức hợp
Diện tích xây dụng: khoảng 55,000 m2 / 49 lầu
Thực hiện: Bản vẽ thi công chi tiết

2012 - Biệt thự Phát Him Lam

Nhà ở, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 700 m²
Thực hiện: Thiết kế

2011 - Biệt thự Ninh

Nhà riêng, Khu Biệt Thự Kim Long,Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 350m²
Thực hiện: Thiết kế & Thi công

2011 - Cao ốc Cholimex

Cao ốc Văn phòng & Căn hộ , Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 37,000 m² / 22 Tầng
Thực hiện: Thiết kế

2011 - Biệt thự Vu

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 1000 m²
Thực hiện: Thiết kế

2011 - Biệt thự Phát

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 350m²
Thực hiện: Thiết kế

2010 - Biệt thự Vossen

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 450 m²
Thực hiện: Thiết kế

2010 - Nhà Doi

Nhà riêng, Tp. Thanh Hóa, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 340 m²
Thực hiện: Thiết kế

2009 - Cao ốc Ego

Cao ốc Căn hộ, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 2,600 m²
Thực hiện: Thiết kế

2009 - Căn hộ chung cư phức hợp Quận 9

Cao ốc chung cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 300,000 m² / 15 Tầng / 1,200 Căn hộ
Thực hiện: Thiết kế

2009 - Khu biệt thự CTC

Quy hoạch Khu dân cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng : 16,880 m² / 26 Biệt thự
Thực hiện: Thiết kế

2009 - Biệt thự Ngọc Biển

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 500 m²
Thực hiện: Thiết kế

2009 - Sài Gòn Mới 2

Quy hoạch tổng thể Khu dân cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 5 ha
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Khu dân cư Phú Thuận

Cao ốc chung cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 300.000 m² / 27 tầng / 1.500 căn hộ
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Chung cư Saigon Palms

Cao ốc chung cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 40.000 m² / 19 Tầng / 298 Căn hộ
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Biệt thự Thu

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng : 280 m²
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Biệt thự Sec

Nhà riêng, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 500 m²
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Cao ốc phức hợp Tulip

Cao ốc Văn phòng & Căn hộ , Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng : 16,777m² / 18 Tầng / 68 Căn hộ.
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Cao ốc Saigon Moi

Cao ốc Căn hộ , Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 11,200 m² / 16 Tầng / 126 Căn hộ
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Khu dân cư Tan Tao

Cao ốc chung cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 180.000 m² / 22 tầng / 1.300 căn hộ
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Căn hộ Water Front

Cao ốc chung cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 1,700 m²
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Biệt thự ven sông

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 400 m²
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Biệt thự Malric

Nhà riêng Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 590 m²
Thực hiện: Thiết kế và Thi công

2007 - Biệt thự Kính

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng : 350 m²
Thực hiện: Thiết kế & Quản lý thi công

2006 - Chung cư Eden

Cao ốc chung cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng : 143,000 m² / 22 Tầng
Thực hiện: Thiết kế

2006 - Cao ốc phức hợp Tôn Đản

Cao ốc Văn phòng và Căn hộ, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 57,700 m² / 30 tầng
Thực hiện: Thiết kế

2006 - Căn hộ & Sim Café

Nhà riêng và Shop,Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 380 m²
Thực hiện: Thiết kế