2022 - Trường học quốc tế Siêm Riệp

Trường học, Siêm Riệp, Cam- pu- chia.
Diện tích xây dựng: khoảng 5,000 m²
Thực hiện: Thiết kế kiến trúc & Nội thất

2021 - Trường mầm non quốc tế Renaissance Ciputra

Trường hoc, Hà Nội, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 3,200 m²
Thực hiện: Thiết kế kiến trúc & Nội thất

2021 - Khuôn viên Trường mầm non quốc tế Ciputra

Trường hoc, Hà Nội, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 30,000 m²
Thực hiện: Thiết kế kiến trúc & Nội thất

2021 - Trường song ngữ quốc tế Emasi Waterpoint Long An

Trường học,Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 60,000 m²
Thực hiện: Thiết kế kiến trúc & Nội thất

2020 - Trường học quốc tế Renaissance Saigon

Trường học,Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 20,057 m²
Thực hiện: Thiết kế kiến trúc & Nội thất

2020 - Trường song ngữ quốc tế Emasi Thanh Hóa

Trường học,Thanh Hóa, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 35,000 m²
Thực hiện: Thiết kế kiến trúc & Nội thất

2019 - HFH -Cải tạo tòa nhà cũ

Bệnh viện tư, Hà Nội, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 4.750 m²
Thực hiện: Thiết kế

2017 - PSE – Pour un Sourire d’Enfant

Nhà hàng ứng dụng, Phnom Penh, Cambodia
Diện tích xây dựng: Khoảng 400 m2
Thực hiện: Thiết kế

2014 - Bệnh viện Pháp-Việt tại Hà Nội

Bệnh viện tư, Hà Nội, Việt Nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 28,990 m²
Thực hiện: Thiết kế & Đại diện chủ đầu tư

2014 - Trường học quốc tế Anh tại Phnom Penh

Trường học, Phnom Penh, Campuchia
Diện tích xây dựng: Khoảng 10,815 m²
Thực hiện: Thiết kế

2014 - Trường Mầm Non Tân Tạo

Trường Mầm Non Tư Thục, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 1,950 m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Nhà truyền thống Petro Gas Vietnam

Nhà truyền thống, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 60m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - CMI

Bệnh viện tư nhân, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 300 m² cho việc cải tạo và mở rộng
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Trường trung học Pháp Lycee Rene Descartes

Trường học, Phnom Penh, Campuchia
Diện tích xây dựng: 10,000 m²
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Trường tiểu học Tan Lo Men

Trường Tiểu học, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 12.000 m²
Thực hiện: Thiết kế