2019 - HFH -Cải tạo tòa nhà cũ

Bệnh viện tư, Hà Nội, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 4.750 m²
Thực hiện: Thiết kế

2019 - Trường Quốc Tế Anh tại Siem Reap

Trường học, Siêm Rệp, Cam- pu- chia.
Diện tích xây dựng: khoảng 4.500 m²
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Trường tiểu học Tan Lo Men

Trường Tiểu học, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 12.000 m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - CMI

Bệnh viện tư nhân, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 300 m² cho việc cải tạo và mở rộng
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Nhà truyền thống Petro Gas Vietnam

Nhà truyền thống, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 60m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Trường trung học Pháp Lycee Rene Descartes

Trường học, Phnom Penh, Campuchia
Diện tích xây dựng: 10,000 m²
Thực hiện: Thiết kế

2014 - Trường Mầm Non Tân Tạo

Trường Mầm Non Tư Thục, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 1,950 m²
Thực hiện: Thiết kế

2014 - Trường học quốc tế Anh tại Phnom Penh

Trường học, Phnom Penh, Campuchia
Diện tích xây dựng: Khoảng 10,815 m²
Thực hiện: Thiết kế

2014 - Bệnh viện Pháp-Việt tại Hà Nội

Bệnh viện tư, Hà Nội, Việt Nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 28,990 m²
Thực hiện: Thiết kế & Đại diện chủ đầu tư

2017 - PSE – Pour un Sourire d’Enfant

Nhà hàng ứng dụng, Phnom Penh, Cambodia
Diện tích xây dựng: Khoảng 400 m2
Thực hiện: Thiết kế