Phạm vi hoạt động

Công ty được thành lập đầu tiên vào năm 2005 tại Hong Kong và năm 2006 bắt đầu hợp tác với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc Bích Âu, một công ty Thiết kế Kiến trúc Việt Nam.

Từ năm 2008, ADA đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam và chia sẻ văn phòng với Công ty Bích Âu.

Toàn bộ cơ cấu tổ chức công ty do Kiến trức sư Adrien Desport chủ trì và quản lý nhân sự khoảng 30 chuyên viên bao gồm kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, họa viên 3D và kỹ sư xây dựng dân dụng.

Phạm vi hoạt động chính của Công ty bao gồm:

Đối với tất cả các dự án

  • Thiết kế Kiến trúc
  • Thiết kế Nội thất
  • Thiết kế Cảnh quan
  • Khảo sát Khối lượng
  • Nhà thầu chính về Thiết kế kỹ thuật

Đối với các dự án qui mô nhỏ và trung bình do Công ty thiết kế

  • Quản lý Dự án
  • Thi công tất cả các hạng mục