2023 - Nhà hàng Carnivore

Nhà Hàng, Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 300 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất

2022 - Bãi đậu xe trung tâm mua sắm Texas

Trung tâm thương mại, Houston, Texas, Hoa Kỳ
Diện tích xây dựng: khoảng 5000 m²
Thực hiện: Thiết kế kiến trúc

2018 - Khách sạn Sun & Moon Riverside

Khách sạn & Khu thương mại, Phnom Penh, Cambodia
Diện tích xây dựng: Khoảng 21,000 m² / 15 tầng
Thực hiện: Thiết kế