2009 - Biệt thự Ngọc Biển

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 500 m²
Thực hiện: Thiết kế

2009 - Khu biệt thự CTC

Quy hoạch Khu dân cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng : 16,880 m² / 26 Biệt thự
Thực hiện: Thiết kế

2010 - Biệt thự Vossen

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 450 m²
Thực hiện: Thiết kế

2010 - Nhà Doi

Nhà riêng, Tp. Thanh Hóa, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 340 m²
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Biệt thự Sec

Nhà riêng, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 500 m²
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Biệt thự Thu

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng : 280 m²
Thực hiện: Thiết kế

2011 - Biệt thự Phát

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 350m²
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Biệt thự ven sông

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 400 m²
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Biệt thự Malric

Nhà riêng Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 590 m²
Thực hiện: Thiết kế và Thi công

2007 - Biệt thự Kính

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng : 350 m²
Thực hiện: Thiết kế & Quản lý thi công

2011 - Biệt thự Ninh

Nhà riêng, Khu Biệt Thự Kim Long,Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 350m²
Thực hiện: Thiết kế & Thi công

2011 - Biệt thự Vu

Nhà riêng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 1000 m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Biệt thự Phát Him Lam

Nhà ở, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 700 m²
Thực hiện: Thiết kế

2006 - Căn hộ & Sim Café

Nhà riêng và Shop,Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 380 m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Nhà Bruno

Nhà ở, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 250 m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Phat Diamond Island Penthouse

Nhà ở, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 686 m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Long Diamond Island Penthouse

Nhà ở, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 550m²
Thực hiện: Thiết kế

2014 - P&T Villa

Nhà ở, Đà Lạt, Việt Nam
Diện tích xây dựng: cải tạo khoảng 700 m²
Thực hiện: Thiết kế

2015 - Căn hộ Estella-Alice

Căn hộ cao cấp Estella, Tp.HCM, Việt nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 150 m²
Thực hiện: Thiết kế & thi công

2015 - Phùng Villa

Biệt thự, Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 400 m²
Thực hiện: Thiết kế

2017 - Biệt Thự Ninh Chữ

Biệt Thự, Vịnh Ninh Chữ, Việt nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 300 m²
Thực hiện: Thiết kế