2023 - 6231 E Wimbleton Court

Khu dân cư 8 căn hộ, Los Angeles, Hoa Kỳ
Diện tích xây dựng: 8,430 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất

2022 - Khu dân cư The 9 Stellars, CC3

Thiết kế nội thất cho khu vực công cộng,Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 54,188 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất

2021 - Khu dân cư The 9 Stellars, CC4

Thiết kế nội thất cho khu vực công cộng,Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 26,000 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất

2020 - Dự án Khu dân cư 9 Stellars

Căn hộ và Biệt thự ,Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 26,000 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất