2022 - Văn phòng chính công ty Hoa Đào

Văn phòng công ty,Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 190 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất

2022 - Văn phòng chính công ty Khai Sáng

Văn phòng công ty,Tp.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 1,496 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất

2021 - Khu liên hợp Gateway Thảo Điền

Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ, Tp.HCM, Việt nam
Diện tích xây dựng: khoảng 313.67 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất

2012 - Cao ốc văn phòng Đức Khải

Cao ốc văn phòng, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 7,500 m² / 15 lầu
Thực hiện: Thiết kế