2015 - Tòa nhà Alpha Reboot

Tòa nhà văn phòng, Tp.HCM, Việt nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 10,000 m² / 12 tầng
Thực hiện: Thiết kế

2009 - Cao ốc VPH

Cao ốc Văn phòng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 9,600 m²
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Cao ốc phức hợp Cholimex

Cao ốc Văn phòng & Khách sạn, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 35,000 m² / 22 Tầng
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Cao ốc Tài chính Hải Phòng

Cao ốc Văn phòng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 24.809 m² / 22 Tầng
Thực hiện: Thiết kế

2010 - Văn phòng Foremost

Văn phòng,Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 85 m²
Thực hiện: Thiết kế & Thi công

2011 - Trung tâm sự kiện

Trung tâm giải trí & Tổ chức sự kiện, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 25,000 m²
Thực hiện: Thiết kế

2011 - Cao ốc Cholimex

Cao ốc Văn phòng & Căn hộ , Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 37,000 m² / 22 Tầng
Thực hiện: Thiết kế

2011 - Văn phòng điều hành Petro Gas Vietnam

Văn phòng, Tp.HCM, Việtnam
Diện tích xây dựng: 50m²
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Cao ốc Hoa Hướng Dương

Cao ốc Văn phòng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng : 3,500 m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Cao ốc văn phòng Đức Khải

Cao ốc văn phòng, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 7,500 m² / 15 lầu
Thực hiện: Thiết kế

2006 - Cao ốc Văn phòng E-Town

Tòa Cao ốc Văn phòng & Các tiện ích, Tp. HCM Việt Nam
3 Tòa Cao ốc
Thực hiện: Thiết kế

2013 - Văn phòng điều hành Petro Gas Vietnam

Văn phòng, Tp.HCM, Việtnam
Diện tích xây dựng: 50m²
Thực hiện: Thiết kế

2006 - Cao ốc Alpha

Cao ốc Văn phòng,Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng : 5,500 m² / 12 Tầng
Thực hiện: Thiết kế

2017 - Tòa nhà Cholimex Reboot

Cao Ốc văn phòng và Khu Thương Mại, Tp.HCM,Việt Nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 40,000 m² / 22 tầng
Thực hiện: Thiết kế

2006 - Cao ốc phức hợp Tôn Đản

Cao ốc Văn phòng và Căn hộ, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 57,700 m² / 30 tầng
Thực hiện: Thiết kế