2023 - 1618 W 1St Santa Ana

Tiệm Nail, Los Angeles, Hoa Kỳ
Diện tích xây dựng: khoảng 200 m²
Thực hiện: Thiết kế nội thất

2007 - Khu phố mua sắm Nguyễn Huệ

Thiết kế Đô thị & Thương mại, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 49,860 m²
Thực hiện: Thiết kế