2010 - Cửa hàng Decosy

Cửa hàng nội thất, Phnom Penh, Campuchia
Diện tích xây dựng: 277 m²
Thực hiện: Thiết kế

2010 - Cửa hàng Frozen Yogurt

Cửa hàng, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích: 62m²
Thực hiện: Thiết kế

2010 - Nhà hàng Vũng Tàu

Nhà hàng, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam
Diện tich đất: 4,000 m²
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Cửa hàng Decosy

Cửa hàng thiết kế nôi thất, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 500 m²
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Vườn ẩm thực nướng

Nhà hàng, Tp. HCM Việt Nam
Diện tích xây dựng: 600 m²
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Khu phố mua sắm Nguyễn Huệ

Thiết kế Đô thị & Thương mại, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 49,860 m²
Thực hiện: Thiết kế

2012 - Nhà hàng Đông Phố

Nhà hàng, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 100m²
Thực hiện: Thiết kế

2014 - Lady Waxing Shop

Waxing salon, TP.HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: khoảng 80 m²
Thực hiện: Thiết kế

2017 - PSE – Pour un Sourire d’Enfant

Nhà hàng ứng dụng, Phnom Penh, Cambodia
Diện tích xây dựng: Khoảng 400 m2
Thực hiện: Thiết kế

2017 - Tòa nhà Cholimex Reboot

Cao Ốc văn phòng và Khu Thương Mại, Tp.HCM,Việt Nam
Diện tích xây dựng: Khoảng 40,000 m² / 22 tầng
Thực hiện: Thiết kế