2009 - Sài Gòn Mới 2

Quy hoạch tổng thể Khu dân cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 5 ha
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Khu dân cư Nhơn Đức

Quy hoạch tổng thể Khu Dân cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 40 ha
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Khu đô thị mới Đức Hòa

Quy hoạch tổng thể, Tỉnh Long An, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 40 ha
Thực hiện: Thiết kết

2007 - Khu phố mua sắm Nguyễn Huệ

Thiết kế Đô thị & Thương mại, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 49,860 m²
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Khu phức hợp sinh thái

Quy hoạch tổng thể, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Diện tích đất: 70 ha
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Khu chung cư phức hợp & Sân golf Long An

Quy hoạch tổng thể, Tỉnh Long An, Việt Nam
Diện tích đất: 337 ha
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Khu nghỉ dưỡng & Sân golf Tiền Giang

Quy hoạch tổng thể, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Diện tích đất: 270 ha
Thực hiện: Thiết kế