2009 - Căn hộ chung cư phức hợp Quận 9

Cao ốc chung cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 300,000 m² / 15 Tầng / 1,200 Căn hộ
Thực hiện: Thiết kế

2009 - Cao ốc Ego

Cao ốc Căn hộ, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 2,600 m²
Thực hiện: Thiết kế

2009 - Sài Gòn Mới 2

Quy hoạch tổng thể Khu dân cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 5 ha
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Cao ốc Saigon Moi

Cao ốc Căn hộ , Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 11,200 m² / 16 Tầng / 126 Căn hộ
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Chung cư Saigon Palms

Cao ốc chung cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 40.000 m² / 19 Tầng / 298 Căn hộ
Thực hiện: Thiết kế

2007 - Căn hộ Water Front

Cao ốc chung cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 1,700 m²
Thực hiện: Thiết kế

2006 - Chung cư Eden

Cao ốc chung cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng : 143,000 m² / 22 Tầng
Thực hiện: Thiết kế

2014 - Khu dân cư Dacin Tân Tạo

Cao ốc chung cư, TP. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 170,000 m²
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Khu dân cư Phú Thuận

Cao ốc chung cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 300.000 m² / 27 tầng / 1.500 căn hộ
Thực hiện: Thiết kế

2008 - Khu dân cư Tan Tao

Cao ốc chung cư, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 180.000 m² / 22 tầng / 1.300 căn hộ
Thực hiện: Thiết kế

2006 - Cao ốc phức hợp Tôn Đản

Cao ốc Văn phòng và Căn hộ, Tp. HCM, Việt Nam
Diện tích xây dựng: 57,700 m² / 30 tầng
Thực hiện: Thiết kế