Biệt Thự Ninh Chữ

 • Thông tin chính
  Khách hàng : Tư nhân
  Dự án : Biệt thự
  Địa điểm: Vịnh Ninh Chữ, Việt Nam
  Năm thiết kế : 2017
  Hiện trạng : Đang xây dựng
 • Dịch vụ của ADA :
  Thiết kế kiến trúc
  Thiết kế nội thất
  Tư vấn xây dựng chính