Cao ốc văn phòng Đức Khải

 • Thông tin chính
  Khách hàng: Công ty Đức Khải
  Chương trình: Trụ sở chính của công ty
  Địa điểm: Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
  Diện tích xây dựng: khoảng 7,500 m²
  Năm: 2012
  Hiện trạng: Thiết kế Ý tưởng
 • Dịch vụ của ADA
  Tham gia cuộc thi Thiết kế Kiến trúc