CMI

 • Thông tin chính
  Khách hàng: Phòng khám đa khoa Quốc Tế
  Chương trình: Bệnh viện tư nhân
  Địa điểm: Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
  Diện tích xây dựng: khoảng 300 m²
  Năm: 2012
  Hiện trạng: Thiết kế Ý tưởng
 • Dịch vụ của ADA
  Tham gia cuộc thi Thiết kế Kiến trúc
 • Thuyết minh thiết kế
  CMI, nằm ngay trung tâm lịch sử của TP.HCM, là một phòng khám tư nhân phi lợi nhuận để chữa bệnh cho trẻ em nghèo. Mục đích thiết kế chính cho việc cải tạo và mở rộng CMI là tạo ra một thiết kế có liên quan một cách chặt chẽ đến các khu xung quanh bằng cách tập trung vào ba yếu tố: Thứ nhất là Nhà thờ, sau đó là villa thuộc địa đã hiện hữu và cuối cùng là khu dân cư xung quanh.
  Như kết quả của cuộc đối thoại giữa dự án và bối cảnh đô thị, việc xây dựng mới là hoàn toàn thích hợp và là một yếu tố xuất hiện để hoàn thành bản sắc của không gian đô thị hiện có.
  Được hợp nhất, cho nên dự án có bản sắc riêng của nó với cảm tưởng kiến trúc đầy thi vị theo lý lẽ của nó nhằm tập trung cụ thể về thời thơ ấu.