Long Diamond Island Penthouse

 • Thông tin chính
  Khách hàng: Tư nhân
  Chương trình: Thiết kế nội thất Penthouse
  Địa điểm: Đảo Kim Cương, quận 2.TP.HCM, Việt Nam
  Diện tích xây dựng: khoảng 550 m²
  Năm: 2012
  Hiện trạng: Đang xây dựng
 • Dịch vụ của ADA
  Thiết kế Nội thất: Chủ trì tư vấn thiết kế.