Nhà Bruno

 • Thông tin chính
  Khách hàng: Tư nhân
  Chương trình: Nhà ở
  Địa điểm: Quận 9, TP.HCM, Việt Nam
  Diện tích xây dựng: khoảng 250 m²
  Năm: 2012
  Hiện trạng: Thiết kế Ý tưởng
 • Dịch vụ của ADA
  Thiết kế Kiến trúc