PSE – Pour un Sourire d’Enfant

 • Thông tin chính
  Khách hàng : PSE
  Dự án : Nhà hàng ứng dụng
  Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia
  Năm thiết kế : 2017
  Hiện trạng : Đang nghiên cứu
 • Dịch vụ của ADA :
  Thiết kế kiến trúc
  Thiết kế nội thất
  Tư vấn xây dựng chính