Trường học quốc tế Anh tại Phnom Penh

 • Thông tin chính
  Chủ đầu tư: Trường học quốc tế Anh tại Phnom Penh
  Loại hình dự án: Trường học
  Địa điểm: Phnom Penh, Campuchia
  Diện tích xây dựng: Khoảng 10.000 m²
  Năm thiết kế: 2014-2015
  Hiện trạng: Nghiên cứu theo tiến độ
 • Dịch vụ của ADA
  Thiết kế Nội thất, Chủ trì tư vấn thiết kế Kiến trúc
  Đơn vị tư vấn thiết kế chính Kết cấu và MEP