Trường học quốc tế Renaissance Saigon

 • Thông tin chính
  Khách hàng: Công ty cổ phần Khai Sáng
  Dự án: Trường học
  Địa điểm: TP.HCM, Việt Nam
  Năm thiết kế: 2020
  Hiện trạng: Đang xây dựng
 • Dịch vụ của ADA
  Thiết kế kiến trúc
  Thiết kế nội thất