Trường trung học Pháp Lycee Rene Descartes

 • Thông tin chính
  Khách hàng : Trường Trung học Pháp Lycée René Descartes
  Dự án: Cải tạo và mở rộng trường Trung học Pháp Lycée René Descartes
  Địa điểm: Phnom Penh, Campuchia
  Diện tích xây dựng: khoảng 10,000 m² bao gồm 6,000 m² cho việc cải tạo và 4,000 m² cho việc mở rộng mới
  Năm: 2012
  Hiện trạng: Đoạt giải nhất cuộc thi – đang trong giai đoạn thiết kế
 • Dịch vụ của ADA
  Thiết kế Kiến trúc và Nội thất. Chủ trì tư vấn thiết kế.
 • Thuyết minh thiết kế
  Chương trình của dự án bao gồm: cải tạo một phần trường đã xây, tăng thêm số lượng các lớp học mới, xây dựng căng tin, thư viện và phòng tập thể dục mới.
  Giải pháp thiết kế có liên quan đến một số vấn đề sau:
  – Làm thêm những không gian bên trong và bên ngoài, tổ chức lại các mối tương quan giữa các phần riêng biệt và các công năng của trường học.
  – Hợp lý hóa toàn bộ cách bố trí.
  – Mối tương quan giữa trường học và cảnh quan đô thị qua việc làm tăng thêm ưu điểm đã có và tạo thêm những ưu điểm khác.
  – Mối tương quan với khí hậu địa phương